Wysokość składek na sezon 2016/2017

Prosimy o uregulowanie zaległych składek do końca roku.

Prosimy o terminowe wpłaty!!!

w_dniu_19_wrzesnia_2016_roku_podczas_zebrania1-1